วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ความหมายบรรจุภัณฑ์ทางด้านโลจิสติกส์

         มีความหมายและความสำคัญแตกต่างกัน ในทางธุรกิจบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ฝ่ายการตลาดจะมองว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าและทำให้สินค้าขายได้
         
         บรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จะมองบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นการปกป้องสินค้า การยกขน การขนส่ง การเก็บรักษา แต่ละเรื่องมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์
วัตถุประสงค์บรรจุภัณฑ์ทางด้านโลจิสติกส์
1.เพื่อปกป้องสินค้า

2.เพื่อการเก็บรักษา
3.เพื่อการยกขน
4.เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุณหภูมิ
5.เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำ
6.เพื่อป้องกันสารแปลกปลอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น