วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

Supply Chain คืออะไร

Supply Chain คืออะไร

ถ้าพูดถึงกระบวนการโลจิสติกส์อย่างหนึ่งที่ควรพูดถึงนั้นก็คือ Supply Chain เพราะกระบวนการโลจิสติกส์ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain ดังนั้นเราควรที่จะมาทำความรู้จักกับ Supply Chain ดูด้วยว่าคืออะไร

Supply Chain คือ กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นของสินค้าและบริการหรือที่เราเรียกกันว่า Value Creation ที่เกิดขึ้นเป็นห่วงโซ่ที่ต่อเนื่องกันไป แต่ละห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกันไว้ จะเริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตสินค้าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งต่อๆกันไปจนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือการบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อทำการผลิตสินค้า ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน ผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งถึงมือผู้บริโภค ผู้ประกอบการในแต่ละห่วงโซ่อุปทานย่อมที่จะคาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น