วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

Warehouse

คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ภายในอาคารซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเก็บรักษาและสร้างขึ้นโดยให้มีหลังคาและฝาผนังที่สมบูรณ์ทั้งด้านข้างและด้านหัวท้ายของอาคาร

คลังสินค้า หมายถึง เป็นอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงผนังทำด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล๊อกหรือคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน หลังคาต้องมุ่งด้วยกระเบื้องหรือสังกะสีหรือวัสดุที่มีควาทแข็งแรงทนทาน พื้นที่ต้องทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตันต่อหนึ่งตารางเมตร

คลังสินค้า หมายถึง การรับเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้น เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่น

การจัดการคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้าแต่ละประเภท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น